Nezávislý finanční poradce Plzeň

Finanční slovník - I

Pojmy zařazené na stránky finančního slovníku pod písmenem i.

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v

IBAN je mezinárodní číslo bankovního účtu, které umožňuje provádět platby do a ze zahraničí.
Imprinter lidově nazývaný žehlička.
Inflace je snížení kupní síly peněz.
Inflační riziko snížení hodnoty peněz.
Inkasní způsob placení je často využíván pro pravidelné úhrady.
Insolvence je platební neschopnost.
Internetové bankovnictví je služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou.
Investice je uložena do prostředků, které nejsou spotřebovávány.
Investiční fond vydává akcie, z jejichž prodeje financuje koupi cenných papírů.
Investiční horizont je doba, na kterou je investice plánována.
Investiční instrumenty jejichž výčet stanovuje zákon.
Investiční riziko je míra pravděpodobnosti snížení hodnoty investice.
Investiční společnost je zakladatel a správce fondů.
Investiční zprostředkovatel zprostředkovává nákup a prodej akcií, dluhopisů a fondů kolektivního investování.
Investor poskytl majetek nebo finanční prostředky.
Investování je ukládání peněz s možností výnosu avšak rizikem ztráty.
ISIN je mezinárodní identifikační číslo cenného papíru.

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň