Nezávislý finanční poradce Plzeň

Finanční slovník - B

Pojmy které jsou ve finančním slovníku abecedně řazeny pod písmenem b.

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v

Balancované fondy patří do kategorie fondů smíšených.
Bankomat (ATM) je peněžní automat.
Bankovní převod je prostředek platebního styku.
Bankovní spojení je jednoznačné určení účtu klienta.
Bankovní účet je účet vedený v bance.
Benchmark je srovnávací základna při vyhodnocování výkonnosti fondu.
Bezhotovostní operace bez použití fyzických peněz.
Bezhotovostní platební styk
Bezhotovostní transakce za zboží či služby.
Běžný účet na kterém banky vedou vklady klientů.
Bezpečnostní prvky platební karty ji chrání před paděláním.
Bezúročné období u kreditních karet.
BIC - bankovní identifikační kód.
BIN - bankovní identifikační číslo.
Biometrika je metoda identifikace.
Blankosměnka je podepsaná, ale záměrně ne zcela vyplněná směnka.
Blokace platební karty
Bod zlomu při kterém není realizován zisk ani ztráta.
Bond - dluhopis.
Bonita vyjadřuje schopnost splácet.
Broker - makléř.
Burza pro obchodování cenných papírů.
Burzovní index je indikátor vývoje trhu.
Burzovní příkaz nakoupit nebo prodat cenné papíry.

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň