Nezávislý finanční poradce Plzeň

Finanční slovník - C

Pojmy zařazené ve finančním slovníku pod písmeno c.

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v

Cenný papír představuje dokument, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch.
Cenný papír na jméno umožňuje, aby společnost znala okruh svých akcionářů.
Cenný papír na majitele
Centralizované přijímání karet
Čerpání úvěru
Certifikační autorita je pověřena digitálně podepisovat veřejné klíče.
Cestovní šek je bezpečnější variantou převážení zahraniční měny.
Cílová částka ve smlouvě o stavebním spoření.
Čipová karta přijímá, zpracovává a vrací data.
Čipová platební karta je druh platební karty.
Čipová transakce je druhem finanční transakce za použití čipové karty.
Čipový terminál je typem platebního terminálu.
Cirrus je mezinárodní program sdílení bankomatů.
Číslo IBAN je číslo účtu v mezinárodním formátu.
Číslo karty je vyraženo nebo zašifrováno na platební kartě.
Clearing
Clearingové centrum slouží pro zpracování a vypořádání finančních transakcí.
Compliance je konečná instance reklamačního řízení.
CR - položka účtovaná ve prospěch klienta.

Finanční poradce Plzeň
Manžel s tebou hraje karty.

Nezávislý finanční poradce Plzeň