Nezávislý finanční poradce Plzeň

Finanční slovník - K

Pojmy které jsou zařazeny na stránkách finančního slovníku pod písmenem k.

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v

Kapitálový trh představuje oblast finančního trhu.
Karetní asociace
Kmenová akcie je standardní typ akcie.
Kódy bank určené pro platební styk na území České republiky.
Kolektivní investování je druh podnikání.
Konsolidace úvěru je sloučení několika úvěrů.
Kontokorent je účet, na kterém je povoleno přečerpání.
Kontokorentní účet na kterém je klientovi poskytován úvěr vymezením debetního rámce.
Kontokorentní úvěr
Kótovaný cenný papír byl dříve nazýván registrovaný cenný papír.
Kreditní karta je druh platební karty.
Kreditní zůstatek
Krize je fáze hospodářského cyklu.
Kupon je úrokový nebo dividendový list.

Finanční poradce Plzeň
Banky a bankovní systém - jejich vznik

Nezávislý finanční poradce Plzeň