Nezávislý finanční poradce Plzeň

Finanční poradce - slovník - investiční fond

Investiční fond je akciová společnost, jejímž hlavním cílem je podnikání založené na kolektivních investicích. Investiční fond vydává akcie, z jejichž prodeje získává prostředky na koupi cenných papírů. Akcionář může akcie prodat za cenu, která odpovídá nabídce a poptávce na trhu.

Pro svou činnost musí mít investiční fond povolení Komise pro cenné papíry.

Další pojmy finančního slovníku
hypoteční poradce | hlasovací právo | garantovaný fond | inflační riziko | fondy fondů | cenný papír | akcie | šek

Články:
Finanční poradkyně nabízí klientům své služby.

Finanční poradce Plzeň
Pop-art přinesl do umění zpět realismus.
Umění se stalo součástí lidské kultury.
Římský kmín zvaný také kumin.
Kvasnicová polévka recept na přípravu.
Vlajka Litva
Hudson Dual Cowl Phaeton - 1929

Nezávislý finanční poradce Plzeň