Nezávislý finanční poradce Plzeň

Finanční slovník - O

Základní pojmy které jsou na stránkách finančního slovníku abecedně přiřazeny k písmenu o.

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v

Obchodník s cennými papíry je akciová společnost, která má oprávnění k obchodování s cennými papíry.
Obligace je označení pro dluhový cenný papír.
Odborná péče o klienta.
Otevřený podílový fond je jednotka kolektivního investování.

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň