Nezávislý finanční poradce Plzeň

Finanční slovník - S

Pojmy které jsou na stránkách finančního slovníku řazeny pod písmenem s.

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v

Scoring je hodnocení podílových fondů.
Šek je platební prostředek.
Skládané úročení pro několik úrokovacích období.
Smíšené fondy jsou kombinací fondů akciových a dluhopisových.
Splátka je pravidelná platba.
Splátkový kalendář je přehled jednotlivých splátek.
Splatnost je datum, ke kterému je plátce povinen uhradit svůj peněžitý závazek.
Spoludlužník se podílí na splácení závazku.
Spoluúčast na pojistné události.
Spoluvlastnictví podílové a bezpodílové.
Spoření je pravidelné ukládání peněz.
Spotřebitelský úvěr za účelem nákupu spotřebního zboží.
Státní podpora stavebního spoření
Státní příspěvek k hypotečnímu úvěru
Statut musí být vydán pro každý podílový či investiční fond.
Struktura aktiv fondů.
Subregistr je evidence cenných papírů.
Svolení k inkasu - souhlas klienta.
SWIFT

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň