Nezávislý finanční poradce Plzeň

Finanční slovník - U

Pojmy které jsou na stránkách finančního slovníku abecedně řazeny pod písmenem u.

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v

Účastník smlouvy
Účastník stavebního spoření - klient stavební spořitelny.
Účetní položka - aktivní, z podnětu klienta.
Účetní položka - pasivní, z jiného než klientova podnětu.
Úročené cenné papíry - dluhopisy, půjčky...
Úrok je peněžitá odměna věřiteli.
Úroková sazba je navýšení ceny půjčených či uložených peněz.
Úrokové období
Úrokové riziko
Úspory představují rozdíl mezi disponibilním důchodem a současnou spotřebou.
Úvěr je forma dočasného postoupení peněžních prostředků věřitelem dlužníkovi.
Úvěrové riziko - nebezpečí nesplácení úvěru.
Úvěrový limit
Uzavřený podílový fond vydává omezené množství podílových listů.
Uživatel platebního systému

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň