Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - investice

Investice je ta část peněz, která je uložena do prostředků, které nejsou spotřebovávány, tedy do továren, nových přístrojů a dalších. Ty nepřinášejí okamžitý prospěch, ale umožní v budoucnu větší výrobu.

Investicí v běžném denním rozhodováním o volné části kapitálu myslíme především vložení aktuálního přebytku (zisku, úspory) do statků, u nichž předpokládáme nejen návratnost ale i kladné zhodnocení.

Další pojmy finančního slovníku
disponibilní zůstatek | fondy životního cyklu | internetové bankovnictví | běžný účet | embosovaná karta | hotovost | finanční riziko | cenný papír

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň