Nezávislý finanční poradce Plzeň

Finanční slovník - D

Finanční pojmy, které byly zařazeny do finančního slovníku pod písmenem d.

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v

Datum konverze je den konverze z jedné měny do druhé.
Datum předložení
Datum převodu rubopisem je datum vložení transakce do výměnného systému.
Datum transakce ke kterému se transakce realizuje.
Datum valuty
Datum vypořádání ke kterému jsou převedeny finanční prostředky.
Debet - závazek.
Debetní karta možňuje čerpat prostředky uložené na účtu.
Debetní zůstatek je záporný zůstatek na účtu klienta.
Depozitář je banka, která průběžně kontroluje, zda jsou operace s majetkem fondu v souladu se zákony.
Depozitní směnka je cenný papír.
Derivát je termínovaná smlouva o budoucím nákupu nebo prodeji daného aktiva.
Diskont
Diskrétní zóna v rozsahu přibližně 1 až 1,5 metru.
Disponibilní zůstatek má klient v daném okamžiku k disposici.
Diverzifikace - rozložení investic v portfoliu.
Dividenda je podíl na zisku společnosti.
Dluhopis je dluhový cenný papír.
Dluhopis na jméno je pevně úročený cenný papír.
Dluhopis na majitele je nejčastějším druhem cenného papíru.
Dluhopisové fondy investují zejména do dluhopisů.
Dlužník má dluh vůči věřiteli.
Doba splatnosti
Doklad o transakci vydaný terminálem.
Domácí transakce
Dow Jones Index je nejznámější akciový index světa.
DR
Držitel karty je fyzická osoba, které byla vydána platební karta.
Durace
Důvěrný údaj k ověření držitele karty je uvedený ve smlouvě.

Finanční poradce Plzeň
Manžel s tebou hraje karty.

Nezávislý finanční poradce Plzeň