Nezávislý finanční poradce Plzeň

Finanční slovník - E

Pojmy zařazené ve finančním slovníku pod písmenem e.

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v

EFT POS (elektronický přenos dat v místě prodeje).
Elektronická karta je platební karta.
Elektronická peněženka je elektronický platební prostředek.
Elektronické obchodování je druh obchodní transakce.
Embosovaná karta je platební karta, kterou lze platit i u obchodníků, kteří mají pouze mechanickou čtečku.
Embossovaná karta
Emise je soubor cenných papírů.
Emitent vydává cenný papír, peníze nebo ceninu.
Exekuce - vykonávací řízení.

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň