Nezávislý finanční poradce Plzeň

Finanční slovník - R

Pojmy které byly na stránkách finančního slovníku abecedně zařazeny pod písmenem r.

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v

Rating je ohodnocení schopnosti emitenta splácet úroky i umořovací splátky cenných papírů.
Ratingová agentura poskytuje služby spočívají v analýze podniků.
Reálná úroková sazba vyjadřuje rozdíl mezi výnosem a inflací.
Rentabilita je poměr dosaženého zisku a vloženého kapitálu.
Revolving je opakování produktu.
Revolvingový úvěr pomocí něhož může klient opakovaně čerpat prostředky až do výše limitu.
Rezerva podle zákona.
Riziko představuje určité nebezpečí.
RPSN - roční procentní sazba nákladů.
Ručitel
Růstový fond reinvestuje výnosy.

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň