Nezávislý finanční poradce Plzeň

Finanční slovník

Finanční slovník vám přináší vysvětlení základních finančních a ekonomických pojmů.

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v

3D secure je protokol definující pravidla pro bezpečné platby na internetu.
Akcie je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel je akcionář.
Akontace je zálohová úhrada.
Anuita je konstantní platba po smluvené období.
Aval je poskytnutí záruky za proplacení směnky.
Bankomat (ATM) je peněžní automat.
Bankovní převod je prostředek platebního styku.
Bankovní účet je účet vedený v bance.
Bezhotovostní platební styk
Blankosměnka je podepsaná, ale záměrně ne zcela vyplněná směnka.
Cílová částka ve smlouvě o stavebním spoření.
Čipová karta přijímá, zpracovává a vrací data.
Debetní karta možňuje čerpat prostředky uložené na účtu.
Dluhopis je dluhový cenný papír.
Embosovaná karta je platební karta, kterou lze platit i u obchodníků, kteří mají pouze mechanickou čtečku.
Finanční krize
Finanční riziko úrokové, akciové, úvěrové, měnové či komoditní.
Fyzická osoba je pojem užívaný převážně v oblasti práva.
Garanční fond obchodníků s cennými papíry
Garantovaný fond garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost.
Home Banking umožňuje komunikaci s bankou.
Hypoteční poradce poskytuje poradenství v oblasti hypoték.
Hypoteční úvěr - hypotéka.
Imprinter lidově nazývaný žehlička.
Internetové bankovnictví je služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou.
Jistina
Kontokorentní účet je rozšíření běžného účtu o úvěrový limit.
Kontokorentní úvěr
Kreditní karta je založená na úvěru.
Měna je zákonné platidlo.
Nabídka převzetí
Peníze (platidlo).
PIN - číselný kód.
Platební karta slouží k bezhotovostní platbě.
Pojištění vkladů - ze zákona jsou pojištěny neanonymní vklady u bank.
Pojistná částka je částkou pojistného plnění.
Příkaz k inkasu je bezhotovostní platební metoda.
Příkaz k úhradě
Připojištění
RPSN - roční procentní sazba nákladů.
Ručitel
Šek je platební prostředek.
Splátkový kalendář je přehled jednotlivých splátek.
Spotřebitelský úvěr za účelem nákupu spotřebního zboží.
Termínovaný vklad je druh bankovního účtu.
Úrok je peněžitá odměna věřiteli.
Úroková sazba je navýšení ceny půjčených či uložených peněz.
Úvěr je forma dočasného postoupení peněžních prostředků věřitelem dlužníkovi.
Úvěrový limit
Věřitel půjčuje peníze.
Výpis z účtu zákazníka.
Zákonný zástupce osoby nezpůsobilé k právním úkonům.
Žadatel o úvěr
Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky.
Zůstatek na účtu - stav účtu klienta.

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň