Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - splátkový kalendář

Splátkový kalendář je dokument, který zpravidla bývá součástí úvěrových a hypotečních smluv. Dlužník se zavazuje zaplatit domluvenou částku v jedné nebo více splátkách věřiteli.

Splátkový kalendář je přehled jednotlivých splátek, jimiž je postupně splácen úvěr či jiný dluh. Je v něm uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky.

Další pojmy finančního slovníku
finanční riziko | bankovní účet | příkaz k úhradě | mobilní bankovnictví | akcie | splátka | ručitel | dluhopis

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň