Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - ručitel

Ručitel je osoba, která se zaváže převzít splácení celého úvěru, pokud jej nebude splácet dlužník.

Další pojmy finančního slovníku
finanční riziko | dlužník | bezhotovostní platební styk | příkaz k úhradě | mimořádná splátka | akcie | riziko | rezerva

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň