Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - kontokorentní účet

Kontokorentní účet je účet, na kterém je klientovi poskytován úvěr vymezením debetního rámce. Jedná se v podstatě o rozšíření běžného účtu o úvěrový limit, v rámci kterého lze čerpat prostředky, pokud na běžném účtu není dostatečný zůstatek.

Další pojmy finančního slovníku
disponibilní zůstatek | jistina | investice | běžný účet | hotovost | finanční krize | cenný papír | embosovaná karta

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň