Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - slovník - dluhopis

Dluhopis je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Jde o cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky.

V České republice musí emitent podle zákona o dluhopisech žádat Českou národní banku o povolení k emisi dluhopisů, v případě municipálních dluhopisů vydávaných samosprávnými celky musí dát souhlas ministerstvo financí.

Další pojmy finančního slovníku
čipová platební karta, úvěr, bankomat, disponibilní zůstatek, blokace platební karty, cenný papír, akcie, debetní karta

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň