Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - slovník - cenný papír

Cenný papír představuje právní nárok majitele vůči tomu, kdo cenný papír vydal. Cenným papírem jsou zejména: akcie, podílové listy, dluhopisy, obligace, opční listy, směnky, šeky apod.

Společnost nebo jiný subjekt vydávající cenný papír se nazývá emitent.

Další pojmy finančního slovníku
běžný účet | blokace platební karty | akontace | úvěr | anuitní splácení | bankomat | bezhotovostní transakce | akcie

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň