Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - slovník - blankosměnka

Blankosměnka (také biankosměnka) je podepsaná, ale záměrně ne zcela vyplněná směnka, obvykle s prázným místem na doplnění dlužné částky (tyto údaje se doplňují až v případě potřeby podle aktuální hodnoty).

Blankosměnka (tedy tzv. směnka neúplná) je směnka, která v okamžiku své emise záměrně a dočasně postrádá minimálně jednu svoji podstatnou náležitost, případně směnečnou doložku. Jedná se tak o směnku (ať již vlastní nebo cizí) s neúplným obsahem, která je emitována s vědomím, že ji její držitel na základě dohody o vyplňovacím právu následně doplní na směnku úplnou.

Další pojmy finančního slovníku
anuitní splácení, akcie, peněžní úvěr

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň