Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - pojistná částka

Pojistná částka je částka pojistného plnění splatná pojišťovnou při naplnění podmínek a okolností stanovených v pojistné smlouvě.

Další pojmy finančního slovníku
finanční riziko | měna | bezúročné období | podnikatel | investice | podílový list | bankomat | dluhopis

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň