Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - podílový list

Podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu.

Podílový list je základní jednotkou podílového fondu, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu.

Další pojmy finančního slovníku
leasing | mobilní bankovnictví | bezúročné období | podílový fond | investice | platební karta | bankomat | dluhopis

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň