Nezávislý finanční poradce Plzeň

Notoričtí neplatiči hrozbou pronajímatelů bytů

Zájem o nájmy bytů sice v poslední době stoupá, pronajímatelům se však na obzoru objevuje jiný problém, při výběru nových nájemníků musí být stále opatrnější, stoupá totiž počet nájemníků, kteří nájemné buďto nechtějí platit, nebo jsou natolik zadlužení, že ani nájem z čeho hradit nemají.

Byt

Hlavní hrozbou je pro pronajímatele to, že mu nájemník nebude platit. Poměrně účinnou obranou proti tomu je, když nájemník předem složí kauci. Ta kryje případy, když nájemník neplatí vlastní nájemné či zálohy na služby spojené s užíváním bytu nebo způsobí pronajímateli nějakou škodu.

Sjednání kauce umožňuje občanský zákoník a může být ve výši až trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby. Pronajímatel však z kauce může čerpat peníze jen tehdy, pokud nájemník pohledávku písemně uzná nebo o oprávněnosti pohledávky pronajímatele rozhodne soud.

Každopádně však je kauce výhodou. Nájemník v tomto případě ví, že dluhy jistí jeho peníze. Pokud nájemník nechce složit ani menší kauci, může to dát pronajímateli důležitý signál, že něco není v pořádku.

Opatrný však musí být pronajímatel při uzavírání nájemní smlouvy i v dalších oblastech. Je výhodné vyhnout se uzavírání smluv na neurčitou dobu. Především v případě, kdy si pronajímatel bere do domu neznámého člověka. Dostat neplatiče z bytu by pak mohlo znamenat velký problém.

Nájem bytu totiž požívá zvláštní ochrany a lze jej vypovědět pouze z důvodů stanovených zákonem. K některých případech potřebuje pronajímatel i souhlas soudu.

Jistější je uzavírat smlouvy na dobu určitou. Například vždy na tři měsíce a opakovaně smlovu prodlužovat. Až když se nájemník osvědčí, lze dobu nájmu protáhnout na delší dobu, kupříkladu na jeden rok.

Je také výhodné požadovat rozumné nájemné, protože v tomto případě je obvykle větší možnost výběru z více zájemců.

Důležité je stanovit splatnost nájmu. Pokud není ve smlouvě stanovena, mělo by být uhrazeno do konce měsíce, za který se nájem platí. Tedy například nájem za leden do konce ledna.

Pronajímatel naopak nemůže zabránit, aby nájemník, pokud si to přeje, neměl u něho v domě trvalý pobyt, protože ke zřízení trvalého pobytu zaznamenávaného do občanského průkazu stačí předložit nájemní smlouvu a příslušný obecní úřad je povinen trvalý pobyt zapsat.

Ovšem pouze kvůli skutečnosti, že nájemník má v jeho domě trvalé bydliště, pronajímateli nic nehrozí, ani není v ničem omezen. Nájemníkovi totiž z trvalého pobytu nevznikají vůči pronajímateli žádná práva. Když doba nájmu podle nájemní smlouvy skončí, nájemník nemá právo nadále setrvávat v domě pouze proto, že zde má trvalý pobyt. Po ukončení nájemní smlouvy a odchodu nájemníka je vlastník bytu oprávněn požádat obecní úřad o jeho odhlášení z trvalého pobytu.

Existuje také obava, že když notorického neplatiče s trvalým pobytem v domě navštíví exekutor, mohl by společně s nájemníkovým majetkem zabavit i věci patřící pronajímateli.

Proto je důležité nechávat v bytě pouze věci, které patří k obvyklému vybavení domácnosti, bez nichž se domácnost neobejde, jako je kuchyňská linka, sporák, pračka atd. Takovéto věci by podle zákona exekutor zabavit neměl.

Jiné články: Přístup do lesa a volné krajiny, Plzeň a Plzeňský kraj je nejlepší místo pro život v České republice

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň