Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - fyzická osoba

Fyzická osoba je pojem užívaný především v právu, kde je třeba odlišovat osoby v běžném slova smyslu (lidi) od jiných druhů osob, které právo za samostatný subjekt uznává (právnická osoba).

Fyzická osoba nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18tého roku života.

Další pojmy finančního slovníku
dluhopis, úvěr, finanční riziko, cenný papír, fond, akcie, bankomat, embosovaná karta

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň