Nezávislý finanční poradce Plzeň

Čeští umělci si pojišťují hudební nástroje raději než části svého těla

Čeští umělci, kteří působí v klasických oborech, si pojišťují hudební nástroje raději než části svého těla.

Pojistit si ruce, hlas, nohy nebo kolena v tuzemsku je podle českých umělců oproti zahraničí značně finančně nevýhodné a komplikované, české pojišťovny tyto služby nabízejí pouze výjimečně a proto podobná pojistka může umělce vyjít až na desítky tisíc korun ročně. Což si však v důsledku svých nízkých příjmů nemohou dovolit.

Hudebníci si však často pojišťují své hudební nástroje. Jednou z podmínek na cestách je, že nástroj musí mít stále u sebe.

Například Národní divadlo v Praze má s pojišťovnou sjednaný bonus, který v případě úrazu umělce poskytne denní odškodné po dobu pracovní neschopnosti nebo jednorázové odškodnění v případě invalidity. Česká filharmonie má naopak pojištěny hudební nástroje, za což platí ročně 300 000 korun.

Další články:
Plzeň a Plzeňský kraj je nejlepší místo pro život v České republice
Pojištění vkladů v bankách.

Finanční poradce Plzeň
Čínská hudba je pro Evropany symbolem záhady, jakýsi souhrn prapodivných zvuků a rituálů.
Národní divadlo Praha má tři různé vlastní umělecké soubory.
Langobardští umělci hráli v kulturních dějinách dnešní Itálie významnou roli.

Nezávislý finanční poradce Plzeň