Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - pojištění vkladů

Pojištění vkladů je prostředek ochrany peněz uložených v bankách.

Ze zákona jsou pojištěny neanonymní vklady u bank, a to do výše 90 % vkladu, maximálně však do 25 000 euro.

Další pojmy finančního slovníku
finanční riziko | měna | akcie | podnikatel | investice | pojistná doba | bankomat | debetní karta

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň