Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - zástavní právo

Zástavní právo je právo věřitele (banky) nakládat s cizí věcí (zástavou), kterou dlužník ručí za svůj dluh. V případě nesplácení může banka zástavu prodat a vyrovnat se tak s dlužníkem. Zástavou je většinou nemovitost - dům, byt, pozemek.

Zástavní právo patří mezi věcná práva k věci cizí a slouží k zajištění pohledávky včetně jejího příslušenství pro případ, že nebude dlužníkem (zástavní dlužník) včas a řádně splněna.

Další pojmy finančního slovníku
bankomat | finanční riziko | zákonný zástupce | úvěrový limit | výpovědní lhůta | spoludlužník | termínovaný vklad | debetní karta

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň