Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - zákonný zástupce

Zákonný zástupce je osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům.

Zákonný zástupce za ni může zpravidla činit všechny právní úkony, spravuje její majetek apod.

Další pojmy finančního slovníku
bankomat | finanční riziko | splátkový kalendář | úvěrový limit | debetní karta | výpovědní lhůta | spoludlužník | termínovaný vklad

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň