Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - věřitel

Věřitel je osoba půjčující peníze.

Věřitel je subjekt práva oprávněný ze závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli.

Další pojmy finančního slovníku
bankomat | finanční riziko | fyzická osoba | úvěrový limit | dlužník | připojištění | spotřebitelský úvěr | trvalý příkaz k úhradě

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň