Nezávislý finanční poradce Plzeň

Změnit penzijní fond je do konce roku 2012 stále ještě možné

Lidem, kteří chtějí změnit penzijní fond, zůstaly stále možnosti, jak do konce roku 2012 přejít do jiného penzijního fondu. Přestoupení je však již možné pouze za méně výhodných podmínek, než dříve.

Možnost dát výpověď svému dosavadnímu fondu a uzavřít smlouvu s fondem novým, od 28. února 2012 neexistuje. Přesto je však možno fond změnit.

Je to možné formou přerušení smlouvy o penzijním připojištění. Klient písemně oznámí fondu, že k určitému dni přerušuje smlouvu a přestane platit příspěvky. K přerušení může dojít nejdříve prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení fondu. Poté může klient uzavřít novou smlouvu s jiným fondem.

U tohoto nového fondu však klient začíná opět od začátku a pro vznik nároku na dávku (včetně jednorázového vyrovnání) tedy musí spořit minimálně pět let a musí dosáhnout věku šedesáti let.

Prostředky naspořené v původním fondu se po přerušení smlouvy budou nadále zhodnocovat o každoročně připisované výnosy. Účastník nepřichází o žádné, do přerušení započtené nároky, včetně připsané státní podpory.

Další články:
Podílový fond je investičním nástrojem.
Finanční poradce zdarma a jeho služby.

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň