Nezávislý finanční poradce Plzeň

Zabezpečení

Pokud jste členem vaší rodiny, na jehož příjmech je rodina z převážné části nebo zcela finančně závislá. Jistě jste již přemýšleli o tom, nakolik vážné důsledky by měl pro vaši rodinu váš úraz, nemoc, popřípadě úmrtí.

Zabezpečení

Při těchto úvahách je třeba si položit několik otázek - Máte přiměřené, odpovídající pojištění? Jaké jsou možné důsledky úrazu či nemoci. Možná již máte úrazovou pojistku, kterou delší dobu platíte. Kryje těžké úrazy, které mohou rodinu dostat do složité finanční situace? Budou vaši nejbližší zaopatřeni natolik, aby alespoň po finanční stránce zvládli například váš vážný úraz a ztrátu vašeho příjmu?

Častá zkušenost finančního poradce v této záležitosti: "Největší problémy v rodinách přichází často ve chvíli, kdy se stane velmi těžký úraz, v jehož důsledku se dotyčný stane neschopným aktivně získávat finance".

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň