Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - právnická osoba

Právnická osoba je právní pojem, který se vedle pojmu fyzická osoba (člověk) používá pro označení jednoho ze dvou typů právních subjektů.

Právnická osoba je osoba (například obchodní společnosti, obce, sdružení s právní subjektivitou, atd.), která má způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zapisuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Další pojmy finančního slovníku
finanční riziko | mobilní bankovnictví | akcie | pojištění vkladů | investice | pojistná doba | bankomat | debetní karta

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň