Nezávislý finanční poradce Plzeň

Jak změnit penzijní fond po 28. 2. 2012 bez ztráty výhod

Jak změnit penzijní fond po 28. 2. 2012 bez ztráty výhod dosavadního systému penzijního připojištění.

28. února skončila možnost přestupu ke konkurenci pro klienty, kteří nechtěli přijít o výhody stávajícího systému penzijního připojištění, avšak nebyli zároveň spokojeni s výsledky svého penzijního fondu.

Přechod k jinému fondu však bude možný i po tomto datu. Klienti mohou peníze ve svém současném fondu zakonzervovat a do konce listopadu 2012 mají možnost uzavřít smlouvu jinou s jiným fondem.

Nespornou nevýhodou tohoto řešení je fakt, že naspořené finance zůstanou v původním fondu až do okamžiku, kdy bude klient moci zažádat o jejich vyplacení, tedy minimálně do šedesáti let věku.

S konzervováním jsou však spojena i další rizika. Tento postup není vhodný u klientů, kteří se již blíží nároku na výsluhovou penzi a chtějí ji čerpat. Odsloužené měsíce se u nového penzijního fondu počítají od počátku a na výsluhovou penzi je třeba spořit dalších 15 let.

Tento postup není vhodný ani pro klienty, kteří penzijní připojištění uzavřeli před rokem 2004. Tyto smlouvy umožňují získat starobní penzi v 50 letech věku a jsou s nimi spojeny vyšší garance. Zmrazením a přechodem k jinému fondu by tyto výhodnější podmínky již klient nemohl využívat.

A ještě jedno riziko - kdo využije tuto krajní možnost pro změnu, nebude pravděpodobně moci přestoupit do nového systému, který přinese důchodová reforma. Pozdější sloučení dvou různých smluv penzijního připojištění u dvou penzijních fondů do jedné smlouvy nového penzijního spoření u jedné penzijní společnosti není aktuálně dostatečně legislativně ošetřeno.

Jiné články: Co umí bankomaty České spořitelny, Plzeň a Plzeňský kraj je nejlepší místo pro život v České republice

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň