Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - fondy životního cyklu

Fondy životního cyklu jsou otevřené podílové fondy s investiční strategií, která je přizpůsobená dlouhodobému investičnímu horizontu. Fondy na počátku investují především do akcií, které historicky přinášely dlouhodobě nejvyšší výnosy. V průběhu života fondu bude podíl akcií snižován a fond bude investovat do konzervativních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.

Další pojmy finančního slovníku
debetní karta | finanční riziko | cenný papír | fondy peněžního trhu | akcie | bankomat | embosovaná karta | úvěr

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň