Nezávislý finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň - fondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu jsou zaměřeny na investice do nástrojů peněžního trhu, tj. do finančních instrumentů se splatností do 1 roku. Výnos fondu je spjat především s vývojem úrokových sazeb. Obecně tyto fondy vykazují nízký stupeň kolísání hodnoty podílového listu a proto jsou vhodné pro konzervativní investory.

Další pojmy finančního slovníku
debetní karta | úvěr | finanční riziko | cenný papír | fyzická osoba | akcie | bankomat | embosovaná karta

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň